Plán akcí

Plán akcí

Září 

 • Zahájení školního roku pohádkou – Maňáskové divadlo „Sluníčko“
 • Farmářské trhy Jeseník 
 • Návštěva knihovny
 • Depistáž 

Říjen 

 • Výlet do Lázní
 • Dýňová slavnost - Masarykovo náměstí 
 • Soutěž pro rodiče a děti „Martinovská lucernička“
 • Třídní schůzky
 • Návštěva herny Renta
 • Vystoupení v Divadle P. Bezruče ke Dni seniorů pořádané městem Jeseník
 • Návštěva SVČ DUHA – výukový program „Den stromů“
 • Zahájení kroužků keramika, angličtina

Listopad 

 • Divadlo P. Bezruče „Pyšná princezna“
 • Odpolední akce s rodiči „Svatý Martin“
 • Výukový program SVČ DUHA „Na návštěvě v mraveništi“
 • Focení dětí – vánoční motiv
 • Opékání brambor na školní zahradě
 • Exkurze u zvířátek SVČ DUHA

Prosinec 

 • Mikulášské besídky pro rodiče s nadílkou
 • Návštěva knihovny „Vánoční tradice“
 • Výchovný koncert v divadle P. Bezruče
 • Zdobení vánočního stromečku na náměstí
 • Výukový program SVČ DUHA „Vánoční výzdoba s besedou“
 • Zpívání koled u stromečku

Leden 

 • Rozdávání dárků od „Ježíška“
 • Bobování na kopci Křížkovského

Únor 

 • Bobování v Lázních
 • Výukový program „ Stopy zvířat“  
 • Návštěva skleníků SVČ DUHA

Březen 

 • Výlet – Kozí farma Bělá Pod Pradědem
 • Velikonoční tvoření s rodiči
 • Vynášení „Morény“ – spolupráce Sudetikus 

Duben

 • Úklid zahrady, táborák s rodiči
 • Divadlo P. Bezruče „Malý princ“
 • Výstava ke Dni země 
 • Úprava jezírka na školní zahradě
 • Velikonoční slavnost – Masarykovo náměstí

Květen 

 • Besídky pro rodiče „Den matek“
 • Vystoupení na náměstí 
 • Výukový program SVČ „Voda – kdo tu žije, co tu roste“

Červen 

 • Výlet do „Pradědova“ 
 • Spaní předškoláků ve školce
 • Pasování předškoláků

Kina a divadla podle nabídky

Vystoupení pro veřejnost podle domluvy.

Exkurze podle možností domluvy se subjekty.

Možnost doplnění dle návrhů rodičů - rodičovský inspiromat.

Fotografie
092.JPG
Plán akcí
Plán akcí
Plán akcí
Plán akcí
Plán akcí
Plán akcí
Plán akcí