O naší mateřské škole

Naše dvoutřídní mateřská škola nabízí dětem a rodičům nejen kvalitní předškolní vzdělávání, ale také přátelskou a přirozenou atmosféru. Snažíme se o vytváření bezpečného, rodinného prostředí pro děti, ale přejeme si, aby se tu cítili dobře také rodiče i zaměstnanci. Myslíme si, že se nám to daří – o dobré pověsti naší školy svědčí velký zájem o umístění dítěte.

Škola se nachází v blízkosti centra, v klidnější části města. Vnitřní prostory jsou zajímavě netradičně členěny, splňují všechny podmínky předškolního vzdělávání. V suterénu se nachází šatna Berušek. V prvním patře je vstupní vestibul, který odděluje šatnu Koťátek, dále ředitelna, kuchyň, jídelna, třída Koťátek, šatna zaměstnanců, sociální zařízení dětí. Ve druhém poschodí se nachází třída Berušek, úložný prostor lehátek, sociální zařízení dětí. 

Od roku 2006 – 2010 byly prováděny časté rekonstrukce (výměna oken, opravy obou šaten, sociálního zařízení, chodeb, výměny koberců, lina, nábytku, úpravy zahrady, vybudování terasy, rozšíření tříd apod.). V roce 2011 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí (vodoinstalace, elektroinstalace, kotelna, fasáda, venkovní WC, vstupní schodiště). 

V roce 2015 byla vybudována nová zahrada z projektu OPŽP s  90% dotací MŽP „Úprava zahrady v přírodním stylu – MŠ Jeseník“ a podporou zřizovatele Města Jeseník. Zahrada má název „Pradědova země“ a svými herními objekty má za cíl vytvářet v dětech sounáležitost ke svému rodnému kraji. Její herní objekty nesou názvy hlavních dominant Jesenicka – kopec (Praděd), rozhledna (Zlatý Chlum), tůňka (Mechové jezírko), hmatové chodníčky (kolonáda Lázně Jeseník), kamenná přírodní sestava (Čertovy kameny), vodní prvek „mlýn“ (Zlatorudné mlýny), multifunkční lanové centrum (lanovky na horách) a další aktivity, které charakterizují region – pěstování zeleniny, ovoce, poznávání bylinek, práce se dřevem a reálnými pracovními nástroji.

Mateřská škola zaměstnává čtyři kvalifikované pedagogické pracovnice, kuchařku, školnici, pracovnici provozu a školního asistenta z projektu ministerstva školství OP VVV („šablony“), jako provozní posily využíváme dotačních titulů ÚP v Jeseníku.                                                                                                                                                                         
Klademe důraz na sebevzdělávání pedagogických pracovnic prostřednictvím DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovnic), kurzů a seminářů. Působí zde učitelka - proškolená koordinátorka EVVO (environmentální výchova a vzdělávání) a dále koordinátorka ŠVP (školní vzdělávací program).