Malý školní manuál

Vážená maminko, vážený tatínku,
vítáme Vás v naší mateřské škole, do které vstoupíte se svým dítětem. Možná máte obavy, jak to Vaše ratolest zvládne. Dovolte mi tedy pár informací, se kterými Vás seznámím, a uvidíte, že ten první krok bude o něco snazší.

Před nástupem do MŠ Vás pozveme na malou informační schůzku do mateřské školy, kde si ujasníme podrobnosti, případně zodpovím Vaše dotazy.

 

Základní info:

Denní provoz MŠ: pondělí - pátek
Otevíráme 6:30 
Zavíráme 17:00 včetně uzamčení budovy
Prosíme o dodržování časů!

 

Omlouvání dětí:

Děti omlouvejte den předem do 10,00 hod. u své paní učitelky, telefonicky nebo písemně do kalendáře omluv, který visí na chodbě. Pokud nastane situace náhlé nepřítomnosti dítěte, můžete si první den nepřítomnosti dítěte přijít pro oběd a to od 11:00 do 12:00 hod.

 

Platba stravného a školného: 

Částku k platbě obdržíte začátkem každého měsíce. Platby zasíláte na účet MŠ do 15. v měsíci
Platby zahrnují: cenu odebrané stravy a úplatu za předškolní vzdělávání od září školního roku 2024/2025 ve výši 660,- měsíčně. V září do 15. hradíte úplatu za září, v říjnu do 15. hradíte úplatu za říjen a stravné za září, podle počtu odebraných jídel.

Záloha na stravné na školní rok ve výši 600,- Kč bude vybírána převodem na účet do konce srpna (záloha je vyúčtována až při odchodu dítěte do ZŠ). 

Číslo účtu mateřské školy: 180914650/0300

 

Cena stravného od 1. 3. 2023:

Svačina  12,-        sedmiletí 13,- Kč
Oběd      20,-                       24,- Kč    
Svačina  11,-                       12,- Kč
Nápoje    4,-                         4,- Kč
Celkem:   47,- Kč               53,- Kč

Platba úplaty, tzv. „školného“:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s §123, odst. 2 zákona a § 6 MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní částka pro školní rok 2024/2025činí 660,- Kč měsíčně. Úplata (školné) se při nepřítomnosti dítěte nevrací.
          
Neuhrazení stravného či úplaty za vzdělávání je důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

Adaptace dětí:

Mámo a táto, umožni mi zdravý vstup do Mateřské školy!
Vážení rodiče nováčků,
děkujeme, že jste nám dali důvěru a zapsali své dítě do naší mateřské školy. Víme, že pro Vás není  lehké  po několikaleté péči o své batole svěřit ho někomu jinému, ale věřte, že se budeme starat velmi svědomitě. Odměnou Vám budou (samozřejmě časem) znalosti, dovednosti a přátelství, o které bude Vaše dítě bohatší. Z počátku to nebude lehké ani pro Vaše dítě, proto ve Vás musí najít oporu. Po mnohaletých zkušenostech a konzultacích s odborníky jsme pro Vás sestavili adaptační režim, který by Vám vstup nováčka do MŠ mohl usnadnit.

1. Neměj strach, když se od tebe odloučím a nemluv o tom přede mnou.
2. Nechej mne samostatně: jíst, oblékat se, pomoz mi až tehdy, je-li to třeba, veď mě k pořádku.
3. Do školky chodím za zábavou a hrou, ne za trest.
4. Seznam mě s novým prostředím, kamarády a s dospělými osobami v MŠ - neformální setkávání a individuální návštěvy mateřské školy.
5. Jsem-li nemocen patřím do postýlky.
6. Pomůže mi, když si přinesu z domova plyšového kamaráda.
7. Nechávej mne ve školce jen nezbytně nutnou dobu.
8. Při odchodu do třídy se rozluč srdečně, ale krátce.
9. Je-li nějaký problém, upozorni paní učitelku.
10. Neklaď na mne nepřiměřené požadavky, ubližuje mi to.
11. K navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas a zúčastníš se společně se mnou všech školou nabízených aktivit.

 

Doporučení pro denní pohodu:

Děti se scházejí od 6,30 do půl osmé v jedné třídě, podle služeb učitelek. Od půl osmé se dělí podle věku na Motýlky a Berušky (třídy nahoře), Koťátka  (třída dole). Pokud je to možné, voďte zpočátku děti až do své třídy a máte-li možnost, vyzvedněte si děti po obědě nebo brzy po odpolední svačině do 15,00 hod. Celodenní pobyt ve školce je zejména pro ty mladší velmi náročný.

 

Co sebou do školky:

Bačkůrky: s bílou podrážkou a pevnou patou, které si dítě umí samo obout.
Oblečení do třídy: tepláčky, tričko (kraťasy, tílko) + náhradní tričko, tepláčky, spodní prádlo, ponožky
Na zahradu: venkovní tepláky (určitě se ušpiní), triko, mikinu, bundu, čepici, šálu rukavice apod. dle počasí, sportovní boty, sandálky, nepromokavé boty, podle počasí, pláštěnku pro případ deště (deštník ne). I když jemně prší, chodíme na malé vycházky.
Na spaní: pyžamo-každý pátek si odnáší na vyprání a spinkacího plyšáka.
Oblečení pro rodiče: pomůžete nám, když si navléknete návleky. Všem navléknutým předem děkujeme

 

VEŠKERÉ OBLEČENÍ A OBUV DĚTEM PODEPIŠTE!!!!!!!!!! 

(na štítek nebo uvnitř boty)
Oblečení, ve kterém děti přichází a odchází, dávejte do skříňky nahoru a na věšák úplně dozadu. Oblečení na venek nám dávejte na věšáčky dopředu. 

Děti mohou do školky nosit kromě pistolí a různých zbraní, hračky z domova. Učitelky však za ně neručí, počítejte s jejich možnou ztrátou nebo poškozením. Vycházíme ze zkušeností, a proto doporučujeme dávat dítěti do školky jen jednu hračku (ne drobnou, těžko se pak hledá)

 

Třídní schůzky proběhnou během září  

Těšíme se nejen na Vaše děti, ale i na spolupráci s Vámi. Pokud máte zajímavé návrhy a možnosti, jak obohatit náš vzdělávací program, budou vítány. Na nástěnce je k dispozici „rodičovský inspiromat“, můžete své návrhy vpisovat.
Taktéž i možnost sponzoringu (finanční příspěvky, ale i pomoc formou drobných darů - papíry, různé pracovní materiály, hračky). 

Rádi bychom naplnili hlavní poslání naší mateřské školy, a tím je spokojené dítě.