Malý školní manuál

Vážená maminko, vážený tatínku,
vítáme Vás v naší mateřské škole, do které vstoupíte se svým dítětem. Možná máte obavy, jak to Vaše ratolest zvládne. Dovolte mi tedy pár informací, se kterými Vás seznámím, a uvidíte, že ten první krok bude o něco snazší.

Před nástupem do MŠ Vás pozveme na malou informační schůzku do mateřské školy, kde si ujasníme podrobnosti, případně zodpovím Vaše dotazy.

 

Základní info:

Denní provoz MŠ: pondělí - pátek
Otevíráme 6:30 
Zavíráme 17:00 včetně uzamčení budovy
Prosíme o dodržování časů!

 

Omlouvání dětí:

Děti omlouvejte den předem do 10,00 hod. u své paní učitelky, telefonicky nebo písemně do kalendáře omluv, který visí na chodbě. Pokud nastane situace náhlé nepřítomnosti dítěte, můžete si první den nepřítomnosti dítěte přijít pro oběd a to od 11:00 do 12:00 hod.

 

Platba stravného a školného: 

Částku k platbě obdržíte začátkem každého měsíce. Platby zasíláte na účet MŠ do 15. v měsíci
Platby zahrnují: cenu odebrané stravy a úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 510,- měsíčně. V září do 15. hradíte úplatu za září, v říjnu do 15. hradíte úplatu za říjen a stravné za září, podle počtu odebraných jídel.

Záloha na stravné na školní rok ve výši 500,- Kč bude vybírána převodem na účet do konce srpna (záloha je vyúčtována až při odchodu dítěte do ZŠ). 

Číslo účtu mateřské školy: 180914650/0300

 

Cena stravného od 1. 3. 2023:

Svačina  12,-        sedmiletí 13,- Kč
Oběd      20,-                       24,- Kč    
Svačina  11,-                       12,- Kč
Nápoje    4,-                         4,- Kč
Celkem:   47,- Kč               53,- Kč

Platba úplaty, tzv. „školného“:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s §123, odst. 2 zákona a § 6 MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní částka pro školní rok činí 510,- Kč měsíčně. Úplata (školné) se při nepřítomnosti dítěte nevrací.
          
Neuhrazení stravného či úplaty za vzdělávání je důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

Adaptace dětí:

Mámo a táto, umožni mi zdravý vstup do Mateřské školy!
Vážení rodiče nováčků,
děkujeme, že jste nám dali důvěru a zapsali své dítě do naší mateřské školy. Víme, že pro Vás není  lehké  po několikaleté péči o své batole svěřit ho někomu jinému, ale věřte, že se budeme starat velmi svědomitě. Odměnou Vám budou (samozřejmě časem) znalosti, dovednosti a přátelství, o které bude Vaše dítě bohatší. Z počátku to nebude lehké ani pro Vaše dítě, proto ve Vás musí najít oporu. Po mnohaletých zkušenostech a konzultacích s odborníky jsme pro Vás sestavili adaptační režim, který by Vám vstup nováčka do MŠ mohl usnadnit.

1. Neměj strach, když se od tebe odloučím a nemluv o tom přede mnou.
2. Nechej mne samostatně: jíst, oblékat se, pomoz mi až tehdy, je-li to třeba, veď mě k pořádku.
3. Do školky chodím za zábavou a hrou, ne za trest.
4. Seznam mě s novým prostředím, kamarády a s dospělými osobami v MŠ, nejdříve za Tvé přítomnosti, později dle domluvy s p. učitelkou.
5. Jsem-li nemocen patřím do postýlky.
6. Pomůže mi, když si přinesu z domova plyšového kamaráda.
7. Nechávej mne ve školce jen nezbytně nutnou dobu, v práci také nejsi déle než 8 hodin.
8. Při odchodu do třídy se rozluč srdečně, ale krátce.
9. Je-li nějaký problém, upozorni paní učitelku.
10. Neklaď na mne nepřiměřené požadavky, ubližuje mi to.
11. Máš-li čas a chuť, pobuď se mnou při jakékoliv činnosti během dne/ nejlépe odpoledne/
12. K navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas a zúčastníš se společně se mnou všech školou nabízených aktivit.

 

Doporučení pro denní pohodu:

Děti se scházejí od 6,30 do půl osmé v jedné třídě, podle služeb učitelek. Od půl osmé se dělí podle věku na Motýlky(třída dole), Koťátka a Berušky (třídy nahoře). Pokud je to možné, voďte zpočátku děti až do své třídy a máte-li možnost, vyzvedněte si děti po obědě nebo brzy po odpolední svačině do 15,00 hod. Celodenní pobyt ve školce je zejména pro ty mladší velmi náročný.

 

Co sebou do školky:

Bačkůrky: s bílou podrážkou a pevnou patou, které si dítě umí samo obout.
Oblečení do třídy: tepláčky, tričko (kraťasy, tílko) + náhradní tričko, tepláčky, spodní prádlo, ponožky
Na zahradu: venkovní tepláky (určitě se ušpiní), triko, mikinu, bundu, čepici, šálu rukavice apod. dle počasí, sportovní boty, sandálky, nepromokavé boty, podle počasí, pláštěnku pro případ deště (v žádném případě deštník, ten nám nenechávejte ležet ani v šatně). I když jemně prší, chodíme na malé vycházky.
Na spaní: pyžamo-každý pátek si odnáší na vyprání a spinkacího plyšáka.
Oblečení pro rodiče: pomůžete nám, když si navléknete návleky…Všem navléknutým předem děkujeme

 

VEŠKERÉ OBLEČENÍ A OBUV DĚTEM PODEPIŠTE!!!!!!!!!! 

(na štítek nebo uvnitř boty)
Oblečení, ve kterém děti přichází a odchází, dávejte do skříňky nahoru a na věšák úplně dozadu. Oblečení na venek nám dávejte na věšáčky dopředu. 

Děti mohou do školky nosit kromě pistolí a různých zbraní, hračky z domova. Učitelky však za ně neručí, počítejte s jejich možnou ztrátou nebo poškozením. Vycházíme ze zkušeností, a proto doporučujeme dávat dítěti do školky jen jednu hračku (ne drobnou, těžko se pak hledá)

 

Třídní schůzky proběhnou během září  

Těšíme se nejen na Vaše děti, ale i na spolupráci s Vámi. Pokud máte zajímavé návrhy a možnosti, jak obohatit náš vzdělávací program, budou vítány. Na nástěnce je k dispozici „rodičovský inspiromat“, můžete své návrhy vpisovat.
Taktéž i možnost sponzoringu (finanční příspěvky, ale i pomoc formou drobných darů - papíry, různé pracovní materiály, hračky). 

Rádi bychom naplnili hlavní poslání naší mateřské školy, a tím je spokojené dítě.