Identifikační údaje

Název školy:  Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace
Právní forma školy: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, 790 01 Jeseník
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:

Hlavní účel zřízení organizace:

  • poskytování výchovy a vzdělávání

Předmět činnosti školy:

  • zabezpečování předškolního vzdělávání dětí a další činnosti dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění
  • zajišťování stravování pro děti a závodního stravování vlastním zaměstnancům
Škola sdružuje: mateřská škola, školní stravovna
IČ: 750 29 430
Ředitelka: Bc. Stanislava Romanová
Spojení na školu:

606 226 157 ředitelka
725 856 247 provoz
725 856 248 II. třída Koťátka
725 856 258 I..a III. třída Motýlci a Berušky

E-mailová adresa školy: reditelka@msjiraskova.cz
Webové stránky: http://www.msjiraskova.cz                                                                    datovová schránka: uk5ksb3
Počet tříd: