O naší mateřské škole

Naše mateřská škola nabízí dětem a rodičům nejen kvalitní předškolní vzdělávání, ale také přátelskou a přirozenou atmosféru. Snažíme se o vytváření bezpečného, rodinného prostředí pro děti, ale přejeme si, aby se tu cítili dobře také rodiče i zaměstnanci. Myslíme si, že se nám to daří – o dobré pověsti naší školy svědčí velký zájem o umístění dítěte.

Škola se nachází v blízkosti centra, v klidnější části města. Vnitřní prostory jsou zajímavě netradičně členěny, splňují všechny podmínky předškolního vzdělávání. V suterénu se nachází šatna Berušek. V prvním patře je vstupní vestibul a šatna Motýlků, dále ředitelna, kuchyň, jídelna, třída Motýlků, šatna zaměstnanců a sociální zařízení dětí. Ve druhém poschodí se nachází třída Berušek a Koťátek, úložný prostor lehátek, sociální zařízení dětí. 

Od roku 2006 – 2010 byly prováděny časté rekonstrukce (výměna oken, opravy obou šaten, sociálního zařízení, chodeb, výměny koberců, lina, nábytku, úpravy zahrady, vybudování terasy, rozšíření tříd apod.). V roce 2011 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí (vodoinstalace, elektroinstalace, kotelna, fasáda, venkovní WC, vstupní schodiště). 

V roce 2015 byla vybudována nová zahrada z projektu OPŽP s  90% dotací MŽP „Úprava zahrady v přírodním stylu – MŠ Jeseník“ a podporou zřizovatele Města Jeseník. Zahrada má název „Pradědova země“ a svými herními objekty má za cíl vytvářet v dětech sounáležitost ke svému rodnému kraji. Její herní objekty nesou názvy hlavních dominant Jesenicka – kopec (Praděd), rozhledna (Zlatý Chlum), tůňka (Mechové jezírko), hmatové chodníčky (kolonáda Lázně Jeseník), kamenná přírodní sestava (Čertovy kameny), vodní prvek „mlýn“ (Zlatorudné mlýny), multifunkční lanové centrum (lanovky na horách) a další aktivity, které charakterizují region – pěstování zeleniny, ovoce, poznávání bylinek, práce se dřevem a reálnými pracovními nástroji.

Mateřská škola zaměstnává šest kvalifikovaných učitelek, dvě kuchařky, školnici, VŠJ a školního asistenta z projektu ministerstva školství OP VVV („šablony“).                                                                                                                                                                          
Klademe důraz na sebevzdělávání pedagogických pracovnic prostřednictvím DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovnic), kurzů a seminářů. Máme proškolenou koordinátorku - EVVO (environmentální výchova a vzdělávání) - Barboru Doleželovou.