MS Jiraskova

Mateřská škola Jiráskova

příspěvková organizace

Jiráskova 799, 790 01 Jeseník

725 856 247 - provoz
606 226 157 - ředitelka
725 856 258 - třída Berušky
725 856 248 - třída Koťátka

ms.jiraskova@jen.cz